Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling  (OTS) van een kind beperkt het gezag van de ouders. Als er in een gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt, kan de rechter een kind onder toezicht stellen. De rechter spreekt dan de ondertoezichtstelling (OTS)  uit en benoemd een gezinsvoogd van een gecertificeerde instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. Ouders moeten de belangrijke beslissingen over de opvoeding van hun kind samen met de gezinsvoogd nemen.  Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Een ondertoezichtstelling kan worden aangevraagd door een ouder, iemand anders die het kind in zijn gezin opvoedt, de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Als een ouder of een ander die het kind in zijn gezin opvoedt een verzoek indient, is hij of zij verplicht om een advocaat in te schakelen.

Een ondertoezichtstelling duurt maximaal één jaar en kan telkens met maximaal een jaar verlengd worden.

Uithuisplaatsing

Uitgangspunt is dat een kind thuis blijft wonen. De rechter kan in het belang van het kind ook besluiten om het kind  (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld bij familie of  in een pleeggezin. Uithuisplaatsing van kinderen is een ingrijpende beslissing die niet zomaar wordt genomen.

Als blijkt dat een kind er niet bij gebaat is om thuis te blijven wonen of dat in de thuissituatie de zorgen niet weggenomen kunnen worden, dan kan een uithuisplaatsing worden uitgesproken. Het kind woont dan niet meer thuis, maar op een andere locatie. Dit kan bij familie zijn, maar ook bij een pleeggezin of bij een instantie.

Uit huis geplaatste kinderen hebben vaak veel problemen, waarvoor extra hulp nodig is. Om de kans van slagen van terugplaatsing te vergroten is het nodig een terugplaatsing goed voor te bereiden en ook na de terugkeer van het kind nazorg aan het gezin te bieden.

Informatie

Maatregelen van kinderbescherming zoals een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing zijn heel ingrijpend. De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben een ruime ervaring met dit soort zaken en staan u graag te woord. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.