Ontslag door slapen tijdens het werk?

De rechtbank van Curaçao heeft op 15 december 2017 uitspraak gedaan over het ontslag van een peuterleidster die in slaap was gevallen tijdens haar dienst. Ze was op dat moment verantwoordelijk voor een groep van 26 slapende peuters. Een ouder die zijn kind naar de speelzaal kwam brengen en de ruimte binnenliep zag dat medewerkster sliep en informeerde direct de leiding. De volgende dag ontving de medewerkster een brief van haar baas waarin zij op staande voer werd ontslagen. De vrouw was het met dit ontslag niet eens en stapte naar de rechter. Die gaf haar gelijk. Hoe zit dat?

Ontslag op staande voet

Wanneer iemand op staande voet ontslagen wordt, eindigt zijn dienstverband onmiddellijk. Hij verliest vanaf dat moment dus meteen zijn werk en zijn inkomen. Ook kan de werknemer, indien het ontslag op staande voet terecht gegeven is, geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Een werkgever heeft geen toestemming voor nodig van de kantonrechter of van het UWV om zijn werknemer op staande voet te ontslaan.

Daarom stelt de wet strenge eisen waaraan moet worden voldaan, wil er sprake zijn van een terecht gegeven ontslag op staande voet. Zo moet er een dringende reden zijn voor het ontslag en moet het ontslag onverwijld gegeven en aan de werknemer meegedeeld zijn.

Dringende reden

Allereerst moet er sprake zijn van een dringende reden. Het gaat hier om ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer, zoals diefstal, mishandeling, grove belediging, het plegen van fraude of het weigeren van werk. Bij de beoordeling van het verwijtbare gedrag van de werknemer moeten alle omstandigheden worden meegenomen.

Voor de werkgever geldt dat hij ontslag op staande voet enkel als uiterste maatregel mag geven. Pas wanneer het duidelijk is dat het gedrag van de werknemer zodanig ernstig is dat er geen andere en passendere maatregel meer mogelijk is, kan de werkgever de werknemer op staande voet ontslaan.

Onverwijld geven en mededelen

Daarnaast moet de werkgever onverwijld (direct) na het incident of na de gedraging van de werknemer overgaan op het ontslag op staande voet. De werkgever mag niet afwachten en pas na een paar dagen een besluit tot ontslag op staande voet nemen. De werkgever mag wél een bepaalde situatie nader onderzoeken om vast te stellen of ontslag op staande voet de juiste maatregel is en daarna het besluit nemen.

Ook moet de werkgever het ontslag op staande voet en de reden daarvan direct aan de werknemer mededelen. De werknemer heeft namelijk het recht om te weten waarom hij op staande voet ontslagen wordt en zich eventueel te verweren, door middel van een juridisch adviseur.

De slapende peuterleidster

Terug naar de zaak waarin de slapende peuterleidster op staande voet werd ontslagen. De rechter overwoog dat het in slaap vallen, terwijl de werknemer de verantwoordelijkheid had over 26 slapende peuters, in principe een dringende reden oplevert.

Maar tóch is het ontslag op staande voet volgens de rechter niet terecht. De werknemer viel namelijk wel vaker in slaap. Ze heeft hiervoor nooit een schriftelijke waarschuwing gekregen en evenmin zijn deze eerdere incidenten door de leiding doorgegeven aan de directie.

De leiding sprak de werknemer op haar gedrag aan en gaf haar zelfs de tip om, als ze in slaap dreigde te vallen, wat te gaan rondlopen. Eerdere slaapincidenten werden dus blijkbaar niet als ernstig ervaren door de werkgever. Daarnaast bleek dat de werknemer aan hyperventilatie leed, wat kan leiden tot het onwel worden en flauw vallen. De werkgever was bekend met deze kwaal van de werknemer en de rechtbank overweegt dat het in slaap vallen wellicht met deze medische conditie te maken zou kunnen hebben gehad. Bovendien had de werknemer een langdurig en onberispelijk dienstverband. Dit leidde ertoe dat de rechter het ontslag op staande voet niet terecht achtte

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie? Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen.

3 mei 2018