Wij zijn er voor werkgevers en werknemers.

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben ruime ervaring in het arbeidsrecht. Zij staan veelvuldig zowel ondernemers als werknemers bij in overlegsituaties en procedures. Het arbeidsrecht is steeds in beweging. De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben alle expertise en zetten met u een strategie op maat uit.

Tot het arbeidsrecht behoren onder andere:

  • opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen;
  • het instellen van of voeren van verweer tegen loonvorderingen;
  • problemen met betrekking tot de ziekte van een werknemer en de afhandeling van de reïntegratie;
  • beëindigingovereenkomsten;
  • het voeren van procedures betreffend ontbinding van arbeidsovereenkomsten en ontslagen;
  • het voeren van een kort geding in geval van ontslag op staande voet;
  • geschillen over concurrentiebedingen en relatiebedingen;
  • het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV-werkbedrijf of het voeren van verweer indien een ontslagvergunning is aangevraagd;
  • afvloeiing van personeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Mattheussens of Robert Teusink.