Omgangsregeling en gezag

Ouderlijk gezag is het gezag van ouders over hun minderjarige kinderen. Ouders behoren hun kinderen op te voeden en te verzorgen, zijn wettelijk vertegenwoordiger en hebben een onderhoudsplicht tot de 21-jarige leeftijd van de kinderen.

In geval van een scheiding tussen de ouders duurt het gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding voort. Ouders kunnen de rechtbank vragen om na echtscheiding maar een van de ouders met het gezag te belasten maar dit wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties toegestaan.

Afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken na echtscheiding legt u vast in een ouderschapsplan.

Er zijn omstandigheden dat maar een van de ouders het gezag heeft. Dit is het geval als een kind is geboren terwijl de ouders niet met elkaar gehuwd zijn. In dat geval heeft de moeder van rechtswege het gezag. Wenst u gezamenlijk gezag dan moet dat worden aangevraagd.

Omgangsregeling

In het ouderschapslan behoren afspraken over de omgangsregeling te staan. Ouders hebben een recht op en plicht tot omgang met de kinderen. Worden ouders het hierover niet met elkaar eens dan kan bij de rechtbank een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling worden ingediend. Dit kan ook als u niet getrouwd bent geweest.

Soms is het nodig om  door middel van een kort geding een voorlopige omgangsregeling te vragen. Bijvoorbeeld indien de gewone procedure nog lang zal duren en een snelle voorlopige omgangsbeslissing gewenst is.

De rechtbank kan ook worden gevraagd om te bepalen dat de andere ouder geen recht op omgang heeft. Dit wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties beslist. Er moet dan sprake zijn van zogenoemde contra-indicaties. Omgang moet dan niet goed zijn voor de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind of een ouder blijkt niet geschikt voor omgang of kan deze niet nakomen. Een kind van 12 jaar of ouder kan zelf ernstige bezwaren tegen omgang hebben. De omgang kan ook om andere redenen niet goed voor het kind zijn.

Als de rechtbank beslist dat geen omgang mogelijk is voor de andere ouder dan is dat een tijdelijke beslissing. Na een jaar kan een nieuw verzoek worden ingediend.

Informatieregeling

Voorts behoren ouders elkaar te informeren over belangrijke gebeurtenissen betreffend het kind. Een ouder die met het gezag is belast behoort de ouder die geen gezag heeft informatie te geven over bijvoorbeeld school, gezondheid en andere belangrijke kwesties. Zo nodig kan de rechtbank worden gevraagd om een informatieregeling vast te stellen.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben een ruime ervaring en staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.