Verhuizing met kinderen na echtscheiding

Als u na een echtscheiding of het verbreken van een samenleving met de kinderen wilt verhuizen en heeft u gezamenlijk gezag dan hebt u de toestemming van de andere ouder nodig. Geeft deze de toestemming niet dan kunt u aan de rechtbank om vervangende toestemming voor de verhuizing verzoeken. De afstand waarover u wilt verhuizen speelt daarbij geen rol.

De rechtbank zal bij een beslissing kijken naar de concrete omstandigheden. In de rechtspraak zijn wel een aantal criteria ontwikkeld. Voorop wordt gesteld dat ouders na de echtscheiding de mogelijkheid hebben om hun leven opnieuw in te richten ook als dat een verhuizing betekent. Het belang van de kinderen blijft echter wel van eerste orde. De Hoge Raad heeft dit bijvoorbeeld in 2008 beslist (HR 25 april 2008; ECLI:NL:HR:2008:BC5901).

Andere criteria zijn onder meer:

  • Het belang om te verhuizen en de voorbereiding.
  • De geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing te compenseren.
  • De mate waarin overleg tussen de ouders mogelijk is.
  • Het recht op onverminderd contact met de kinderen in de vertrouwde omgeving.
  • De verdeling en de continuïteit van de zorg.
  • De leeftijd en mening van de kinderen en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of juist aan een verhuizing gewend zijn.
  • De extra kosten van omgang na de verhuizing.
  • De bestendigheid van de eventuele nieuwe relatie.

Het belang van de ouder die wenst te verhuizen hoeft dus niet doorslaggevend te zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 17 september 2013 in een procedure waarin wij de man bijstonden. De kort geding rechter had aan de vrouw vervangende toestemming verleend voor de verhuizing maar die beslissing werd door het gerechtshof vernietigd. Het gerechtshof was van mening dat het belang van de moeder bij een verhuizing niet voorging boven het belang van de vader en het kind om niet te verhuizen.

De uitspraak kunt u hier vinden: gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 september 2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:4342.

Voor vragen over gezag kunt u contact met ons opnemen.

Bron: rechtspraak.nl