Wij zijn er voor werkgevers en werknemers

Werken neemt in ons leven een belangrijke plaats in. We verdienen ons geld met werken. We vinden voldoening in het werk, hebben er contacten. Een arbeidsrelatie is een van de meest intensieve relaties. Geen wonder dat een geschil op het werk zoveel impact heeft.

Wie een geschil heeft op het werk kan daar dagelijks last van hebben. Geschillen in een arbeidsrelatie kosten een hoop negatieve energie en tijd en geld. Vaak verharden geschillen in de werksfeer en wordt de rechter ingeschakeld om een beslissing te nemen. Vaak met het risico van hoge kosten voor zowel de werkgever als de werknemer. Een arbeidsgeschil kan voor een werknemer persoonlijk ingrijpend zijn en soms leiden tot een ziekmelding.

Geschillen in een arbeidsrelatie gaan veelal over de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer, de verstandhouding tussen werknemers onderling, een re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Mediation kan dan een goed middel zijn om tot een oplossing te komen waardoor aan de onzekerheid een einde komt en de verstandhoudingen niet langer door het geschil worden beïnvloed.

Arbeidsmediation

Mediation bij beëindiging van een dienstverband (exit-mediation) biedt meer mogelijkheden tot maatwerk waarbij met de werkelijke belangen van zowel de werkgever als de werknemer rekening wordt gehouden, zonder juridische strijd. In een mediation kunnen bijvoorbeeld outplacement, het geven van referenties en waardering voor elkaar aan de orde komen.

Arbeidsmediation kan zowel plaatsvinden op verzoek van de werkgever als op verzoek van de werknemer. Over de kosten worden in de regel afspraken gemaakt. Soms neemt een werkgever de kosten voor haar rekening. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt worden de kosten van mediation mogelijk vergoed.

Als u informatie wenst over arbeidsmediation kunt u contact opnemen met Alex Mattheussens. Hij is een ervaren arbeidsmediator.