Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 beslist dat een rechtsbijstandverzekeraar aan haar verzekerden een vrije keuze van advocaat moet aanbieden.

Het Europese Hof gaat ver in haar uitspraak en heeft beslist dat die vrije keuze van advocaat ook geldt voor procedures waarvoor in Nederland geen bijstand van een advocaat verplicht is. Te denken valt bijvoorbeeld aan procedures bij de sector kanton van de rechtbank.

Deze uitspraak betekent dat rechtsbijstandverzekeraars hun polisvoorwaarden zullen moeten gaan aanpassen. Nu bevatten die voorwaarden veelal een bepaling dat pas een eigen advocaat mag worden gekozen als de verzekeraar bijstand van een advocaat noodzakelijk vindt en er sprake is van verplichte bijstand van een advocaat in een procedure.

In de praktijk wijzen verzekeraars ook vaak door naar advocatenkantoren waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft. Ook in zo een geval heeft de verzekerde nu het recht om een eigen advocaat te kiezen.

Het argument dat een vrije advocaatkeuze leidt tot hogere premies wijst het Europese Hof af. Het Hof overweegt dat in bepaalde gevallen beperkingen kunnen worden opgelegd aan de kosten die door een verzekeraar worden vergoed.

Het Hof heeft de beslissing gegeven nadat door de Hoge Raad bij arrest van 28 september 2012 aan het Hof vragen waren gesteld over de uitleg van een Europese Richtlijn in een voor de Hoge Raad aanhangige procedure.

De uitspraak van het Europese Hof kunt u hier lezen.

Bron: InfoCuria – Jurisprudentie van het Hof van Justitie