Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst met WhatsApp

Een van de wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is de aanzegverplichting van de werkgever. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt dient de werkgever de werknemer een maand van tevoren schriftelijk te informeren omtrent het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden.

De kantonrechter in Amsterdam heeft op 10 juni 2015 een opvallende uitspraak gedaan. De kantonrechter besliste dat het aanzeggen ook kan door middel van een WhatsApp bericht met de inhoud dat de arbeidsovereenkomst niet werd voortgezet. Een WhatsAppbericht is dus kennelijk voldoende schriftelijk.

Wel had de werknemer gereageerd op het WhatsAppbericht dus de ontvangst van het bericht bleek niet enkel uit de twee blauwe vinkjes die verschijnen als een bericht op het scherm van de telefoon van de ontvanger is verschenen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.