Als alleenstaande ouder met uw kind op vakantie

Als u als alleenstaande ouder met uw kind op vakantie naar het buitenland reist dan hebt u extra documenten nodig.

Er kunnen  vragen worden gesteld over bijvoorbeeld de bestemming, het retourticket, de toestemming van de andere ouder. Het is daarom verstandig om een toestemmingsformulier mee te nemen. Hierin geeft de  andere met het gezag belaste ouder  u toestemming om alleen met het kind op vakantie te gaan.

Verder is het verstandig om mee te nemen een recent uittreksel uit het gezagsregister, recent uittreksel uit het GBA, een kopie van het paspoort van de andere ouder die toestemming geeft,  eventueel de rechterlijke beslissing betreffende het gezag en de omgangsregeling, een kopie van het ouderschapsplan en een geboorteakte.

Geeft de andere met het gezag belaste ouder geen toestemming dan kan de rechtbank om een vervangende toestemming worden gevraagd. Hiervoor dient een verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend en als er veel spoed is dan kan dit ook in kort geding worden gevraagd. In ieder geval zal er enige tijd mee gemoeid zijn dus het is goed om hier tijdig bij stil te staan.

Op deze website van de overheid kunt u alles nog eens nalezen en het toestemmingsformulier downloaden.

Hebt u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.