Duidelijkheid over kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget niet langer in mindering mag worden gebracht op de behoefte van een kind. Deze beslissing heeft belangrijke gevolgen voor de berekening van kinderalimentatie.

Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Hierdoor zijn onder meer de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie vervallen. Voorts hebben alleenstaande ouders recht op een extra toeslag op het kindgebonden budget. Tot nu toe werd op advies van Landelijke Expertgroep Alimentatienormen het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Dit had tot gevolg dat soms geen of een veel lagere behoefte van kinderen resteerde en dat geen of een lagere kinderalimentatie verschuldigd was terwijl er voor de betaling van de kinderalimentatie wel draagkracht kon zijn bij de onderhoudsplichtige ouder.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft vervolgens in een uitspraak van 3 juni 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:1288) de Hoge Raad gevraagd om hierover vragen te beantwoorden. Wij hebben hierover eerder op onze website geschreven. U kunt dat hier nalezen.

Onlangs op 4 september 2015 heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad nog een conclusie (advies) over deze vragen aan de Hoge Raad kenbaar gemaakt. U kunt dat advies hier lezen.

De Hoge Raad heeft nu op 9 oktober 2015 een beslissing gegeven. Beslist is dat het kindgebonden budget niet in aanmerking genomen mag worden bij de bepaling van de behoefte van een kind maar wel moet worden meegeteld bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Deze beslissing van de Hoge Raad geeft eindelijk duidelijkheid. De volledige beslissing van de Hoge Raad kunt u hier lezen.

Wat is nu het gevolg van de beslissing van de Hoge Raad? Het kan ertoe leiden dat een onderhoudsplichtige meer kinderalimentatie verschuldigd wordt in gevallen waarin een kindgebonden budget wordt ontvangen. Zeker indien sprake is van een hoog kindgebonden budget dat nu niet meer in mindering behoort te worden gebracht op de behoefte van een kind kan dit onder omstandigheden tot een behoorlijke wijziging leiden.

Het is niet zo dat de afspraken die ouders sinds de invoering per 1 januari 2015 van de Wet Hervorming Kindregelingen hebben over kinderalimentatie hebben gemaakt door de beslissing van de Hoge Raad automatisch wijzigen. Ouders kunnen opnieuw met elkaar in overleg gaan. Eventueel kan de beslissing van de Hoge Raad aanleiding zijn om aan de rechter om een wijziging van de eerder vastgestelde kinderalimentatie te vragen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

12 oktober 2015