Partneralimentatie naar maximaal vijf jaar

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe regels over de duur van de alimentatie in.  Er gaat nogal wat veranderen.

Nu is de duur van de alimentatie als het huwelijk nog geen 5 jaren heeft geduurd en er geen kinderen zijn, gelijk aan de duur van het huwelijk. Als u meer dan 5 jaar bent getrouwd of er zijn kinderen geboren dan is de maximale duur van de alimentatie 12 jaar. Er kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

De wettelijke duur van de alimentatie wordt fors verkort naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Dit te rekenen vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding. Bent u 6 jaar getrouwd dan is de maximale alimentatieduur dus 3 jaar.

Dit is anders in de volgende situaties:

  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die meer dan 15 jaren zijn getrouwd hebben recht op maximaal 10 jaar alimentatie. Dit is een tijdelijke regeling die over 7 jaar vervalt.
  • Bent u meer dan 15 jaar getrouwd en is de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd? Dan wordt de duur van de alimentatie maximaal 10 jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn blijft het recht op alimentatie bestaan tot het jongste kind 12 jaar is.
  • Voor schrijnende gevallen komt er een hardheidsclausule. Dit betekent dat er voor de rechter soms maatwerk mogelijk is. In de wet kunnen niet alle mogelijke uitzonderingen worden vastgelegd.
  • Tenslotte komt er een overgangsrecht.  De nieuwe regels zijn niet op bestaande onderhoudsverplichtingen van toepassing.

De praktijk zal gaan uitwijzen hoe rechters met de nieuwe regeling en het overgangsrecht omgaan.

Voor kinderalimentatie verandert er niets.

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie? Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen.