Eerste uitspraak eKantonrechter

De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 maart 2014 voor het eerst een uitspraak gedaan in een digitaal gevoerde procedure.

Sinds kort is het mogelijk vanuit het hele land bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam een juridische procedure digitaal te voeren. Dat wil zeggen dat stukken digitaal kunnen worden ingediend en dat de partijen het verloop van de procedure bij de eKantonrechter online kunnen volgen. De mondelinge behandeling van de zaak blijft gehandhaafd. Binnen acht weken na indiening van het verzoekschrift is er een uitspraak.

Vooralsnog kunnen alleen rechtsbijstandsverzekeraars een zaak indienen bij de eKantonrechter. Het is de bedoeling dat de procedure in de loop van dit jaar ook toegankelijk wordt voor andere doelgroepen, waaronder advocaten, overige bedrijven en burgers.

Bron: rechtspraak.nl