TROUWEN MET EEN BEPERKTE GEMEENSCHAP NIEUWE STANDAARD

Zijn u en uw partner van plan om in 2018 te trouwen? Dan dient u te weten dat u vanaf 1 januari 2018 niet meer standaard in gemeenschap van goederen trouwt. Vanaf die datum zal de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking treden. Hieronder vindt u meer informatie over de nieuwe wet.

Hoe zit het nu?

Op dit moment trouwt men in algehele gemeenschap van goederen, waarmee u vanaf de trouwdatum al uw persoonlijke bezittingen en schulden moet delen met uw echtgenoot, óók als u gaat scheiden. Dit betekent dat erfenissen en schulden ook moeten worden gedeeld, iets wat door veel echtparen als nadelig wordt ervaren.

Waarom wordt dit stelsel van gemeenschap van goederen gewijzigd?

De algehele gemeenschap van goederen is voor velen, in tegenstelling tot vroeger, niet meer wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse echtparen steeds vaker kiezen voor het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Ook is het Nederlandse stelsel volgens wetenschappers in vergelijking met andere landen achterhaald.

Wat verandert er en waar moet u op letten?

Als u vóór 1 januari 2018 getrouwd bent, blijft het stelsel gelden zoals het gold toen u trouwde. Er verandert dan niets voor u.

Trouwt u op of na 1 januari 2018, dan dient u de volgende aspecten in de gaten te houden. Indien u geen huwelijkse voorwaarden opmaakt, trouwt u volgens het wettelijke stelsel, waarin uw voorhuwelijkse goederen en schulden privé blijven. Enkel het vermogen dat u en uw echtgenoot tijdens het huwelijk opbouwen valt in de gemeenschap van goederen.

De beperkte gemeenschap van goederen zorgt er ook voor dat erfenissen en schenkingen niet meer aan de koude kant toekomen. Enkel wanneer de erflater of schenker dit nadrukkelijk benoemd, zal de erfenis tussen de echtgenoten moeten worden gedeeld.

Heeft uw echtgenoot schulden? Dan kunt u het gemeenschappelijke vermogen van u en uw echtgenoot beschermen tegen het verhaal van de schuldeiser. U kunt namelijk goederen uit de huwelijksgemeenschap overkopen voor de helft van de waarde van het goed, zodat de goederen voortaan in uw privévermogen vallen en de schuldeiser zich daar niet meer op kan verhalen.

Hebt u een onderneming en wilt u dit ondernemingsvermogen gescheiden houden, zodat de winsten en verliezen niet met uw partner worden gedeeld? Dan kan het wat ingewikkelder worden en dient u nadere afspraken te maken met uw echtgenoot. Voor meer informatie over de onderneming in een beperkte gemeenschap kunt u contact met ons opnemen.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Wetenschappers verwachten dat de verschillende vermogens, namelijk het vermogen van u en uw echtgenoot in privé en uw gezamenlijke vermogen, moeilijk uit elkaar te houden zijn. Daarom wordt er geadviseerd om een administratie bij te houden van de eigendommen, zodat u tijdens de scheiding kunt aantonen welke goederen van u zijn en deze niet hoeven te worden gedeeld met uw ex-partner.

Indien hierover een geschil bestaat en u uw eigendom niet kunt bewijzen, worden de goederen gemeenschappelijk en dienen zij te worden verdeeld.

Zijn huwelijkse voorwaarden nog nodig?

Huwelijkse voorwaarden blijven noodzakelijk indien u wilt afwijken van het wettelijk stelsel. Wilt u namelijk tóch trouwen in gemeenschap van goederen? Of wenst u dat het vermogen dat u tijdens het huwelijk opbouwt ook privé blijft? Dan dient u naar een notaris te gaan om dit in huwelijkse voorwaarden vast te leggen.

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie? Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen.