Indexering alimentaties voor 2014

De jaarlijkse wettelijke indexering van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie is voor 2014 vastgesteld op 0,9 %. Dit betekent dat per 1 januari 2014 alle alimentaties met dit percentage worden verhoogd.

Jaarlijks worden alle alimentatiebedragen automatisch geïndexeerd. Deze indexering van alimentaties is gebaseerd op artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek en volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor: echtgenoten en geregistreerde partners, ouders en kinderen, stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat.

Hebt u vragen over alimentatie dan kunt u contact met ons opnemen.