Risico’s aan scheiden zonder rechter

Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan als zij scheiden bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is.

Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies over het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’. De Raad heeft ook zorgen over de vraag of deze manier van scheiden wel wordt erkend in het buitenland, met name in niet EU-landen.

Wie nu een echtscheiding wil, moet met een advocaat naar de rechter. Dat is eigenlijk overbodig als echtgenoten het eens zijn over de scheiding en geen minderjarige kinderen hebben, aldus het wetsvoorstel. Zo’n eenvoudige scheiding kan sneller en goedkoper worden afgehandeld als de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegdheid krijgt huwelijken te ontbinden.

Bron: Rechtspraak.nl