Wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg.

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg. Met dit wetsvoorstel wordt werken in de jeugdzorg kwalitatief op een hoger niveau gebracht.

De nieuwe wet regelt dat jeugdzorginstellingen verplicht worden om met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te werken. Doorlopende bij- en nascholing is een voorwaarde voor jeugdzorgprofessionals om geregistreerd te blijven. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode.

Als sluitstuk van de jeugdzorgprofessionalisering komt er tuchtrecht. Beroepsmatig handelen kan daarmee door de eigen beroepsgroep worden getoetst. Cliënten worden met tuchtrechtspraak beter beschermd tegen onprofessioneel handelen. Jeugdzorgprofessionals kunnen leren van complexe zaken. In het uiterste geval kan een professional door het tuchtrechtcollege uit het register worden geschrapt.

Bron: rijksoverheid.nl