Whatsappen in de tijd van de baas?

Een smartphone is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is hét draagbare communicatiemiddel om up to date te blijven wat betreft je sociale netwerk en de meest recente nieuwsberichten. Echter heeft het gebruik hiervan ook een grote keerzijde. Hierbij valt te denken aan de vele verkeersongelukken die zijn veroorzaakt door het gebruik van smartphones, maar ook op de werkvloer leidt het tot steeds meer problemen. De vraag is nu of een werkgever de tijd die een werknemer tijdens werktijd besteedt aan privégebruik van de smartphone verhalen op de werknemer.

1.255 privé berichten in een half jaar

Een kantonrechter in Tilburg heeft op 19 oktober 2016 een uitspraak gedaan in een zaak, waarbij er sprake was van veelvuldig privégebruik van een smartphone, waaronder WhatsApp, door een werknemer. Deze werknemer had in een half jaar tijd maar liefst 1.255 privé WhatsApp berichten uitgewisseld. Nadat de arbeidsovereenkomst met deze werknemer was beëindigd wilde de betreffende werkgever de schade van het veelvuldig privégebruik van de smartphone verhalen op de werknemer. De werkgever had in de arbeidsvoorwaarden de volgende regeling staan: ‘Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen’.

Werknemer betaalt.

Uit het oordeel van de kantonrechter blijkt dat hij waarde hecht aan bovenstaande regeling over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen in de arbeidsvoorwaarden. De rechter oordeelt namelijk dat de werknemer het ‘incidenteel en beperkt gebruik’ is ontstegen. Om die reden wordt de tijd die gepaard ging met het smartphone gebruik voor de rekening van de werknemer. Dit komt in zijn totaliteit neer op een schade van €1500,- bruto. Dit is berekend op basis van een geschatte tijd van 2,5 tot 3 minuten per WhatsApp bericht. Dit totale bedrag wordt ingehouden op de eindafrekening van de werknemer.

Het vonnis van de kantonrechter kunt u hier nalezen.

Reduceer smartphone gebruik.

Met het oordeel heeft de kantonrechter bepaald dat ongeveer 10 privé berichten per dag via WhatsApp niet kan. Brekelmans Van der Ven schat in dat er erg veel mensen zijn die dit aantal berichten per dag verstuurt tijdens werktijd. Wanneer je een dergelijke situatie wilt voorkomen, dan zal het smartphone gebruik gereduceerd moeten worden.

Nog meer weten?

Wilt u nog meer informatie over het privégebruik van smartphones e.d.? Brekelmans Van der Ven beantwoordt graag uw vragen. U kunt hier contact met ons opnemen.