Wijziging van de berekening van partneralimentatie

Per 1 januari 2023 verandert de wijze van berekenen van partneralimentatie na een echtscheiding. De bedoeling is om de verschillen in de berekening van partner- en kinderalimentatie zoveel mogelijk weg te nemen. Daarvoor wordt een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt vervolgens de draagkracht bepaald.

De draagkracht speelt een rol als de hoogte van de alimentatie wordt bepaald. Bij de berekening van kinderalimentatie wordt ervan uitgegaan dat ouders 30 procent van hun netto besteedbaar inkomen kwijt zijn aan wonen. Bij partneralimentatie werd de draagkracht tot nu toe berekend op basis van de werkelijke woonlasten. Dat gaat dus veranderen.

Bij de nieuwe rekenmethode wordt voor zowel partner- als kinderalimentatie gerekend met een woonbudget van 30 procent van het netto inkomen. Hieruit moeten dan alle woonlasten worden betaald.
Soms kan met hogere woonlasten rekening worden gehouden als deze niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Soms kan er ook reden zijn om met lagere woonlasten rekening te houden. Bijvoorbeeld als de onderhoudsgerechtigde een tekort in de draagkracht heeft en er bij de onderhoudsplichtige sprake is van duurzaam aanmerkelijk lagere woonlasten.

Voor meer informatie over het recht op partneralimentatie kunt u contact met ons opnemen.