Wijziging regeling over de kosten van de kinderen

Vaak wordt gedacht dat het na het verbreken van een relatie of na echtscheiding verplicht is dat de ouders afspraken over een kinderalimentatie maken. Andere afspraken zijn echter ook mogelijk. De wet verlangt dat de ouders een regeling treffen over de kosten van de kinderen.

Zo een regeling kan bijvoorbeeld ook bestaan uit afspraken over de verdeling van concrete kostenposten van de kinderen. Soms kiezen ouders ervoor om met een kinderrekening te gaan werken waarvan betalingen voor de kinderen worden gedaan. Deze laatste oplossing vergt wel dat de ouders in goed overleg blijven en er geen discussies ontstaan.

In een uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam van 30 oktober 2012, LJN BZ3893 die onlangs is gepubliceerd was dat laatste het geval. De moeder vond de regeling niet meer werkbaar en vroeg om een wijziging van de regeling. Een wijziging van omstandigheden – vaak de grond voor een wijzigingsverzoek – ontbrak maar desondanks heeft het gerechtshof de afspraken gewijzigd. Het gerechtshof oordeelde dat een rechter zelfstandig mag beslissen over kinderalimentatie en daarbij niet gebonden is aan afspraken tussen de ouders.

In feite is dit bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad ( HR 24 november 1972, NJ 1973, 288 en HR 6 april 2012, LJN BV2361) waar door het gerechtshof nog eens op is gewezen.