Arbeidsmediation Roosendaal

Werken geeft ons voldoening en het zorgt voor een groter sociaal netwerk. Een arbeidsrelatie is mede hierdoor een van de meest intensieve relaties. Om die reden is het niet vreemd dat een geschil op het werk veel impact op iemand kan hebben. Daar kan iemand dagelijks last van ondervinden. Een geschil kost een hoop geld en tijd. Deze geschillen gaan veelal over de verstandhouding tussen werkgever en werknemers, de verstandhouding tussen werknemers onderling of een re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Bij een arbeidsgeschil kan mediation een gepast middel zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Hierdoor zal er een einde komen aan de onzekere periode.

Wanneer is arbeidsmediation geschikt?

  • Op verzoek van werkgever of op verzoek van werknemer
  • Over de kosten worden in de regel afspraken gemaakt
  • De kosten van de arbeidsmediation worden mogelijk vergoed als u een rechtsbijstandsverzekering hebt

Mediation bij beëindiging van een dienstverband (exit-mediation) biedt meer mogelijkheden tot maatwerk waarbij met de werkelijke belangen van zowel de werkgever als de werknemer rekening wordt gehouden, zonder juridische strijd. In een mediation kunnen bijvoorbeeld outplacement, het geven van referenties en waardering voor elkaar aan de orde komen.

Meer informatie gewenst?

Als u informatie wenst over arbeidsmediation kunt u contact opnemen met Alex Mattheussens.