Geen beperking duur van partneralimentatie

Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 16 oktober 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:4251) nog eens bevestigd dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan een verzoek tot limitering van de wettelijke duur van 12 jaar voor partneralimentatie.

In het betreffende geval werd een verzoek om limitering na een huwelijk van 5 jaar afgewezen.

Het gerechtshof overweegt daarbij voorts dat een aanhangig wetsvoorstel tot beperking van de alimentatieduur (wetsvoorstel Bontes) is ingetrokken en niet wordt betrokken bij de beslissing. Dit wetsvoorstel is in juni 2012 ingediend en heeft veel aandacht gekregen. Doel was om de alimentatieduur te beperken tot 5 jaar.

Wel moet worden bedacht dat er in de Tweede Kamer nog steeds wensen zijn om de alimentatieduur te beperken.

Bron: rechtspraak.nl