Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben dan moeten zij een ouderschapsplan opstellen. Het ouderschapsplan is verplicht voor: gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het mogelijk en vaak verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld bepaalde regels zoals over bedtijden en huiswerk. U kunt ook regelen hoe u ouderavonden bezoekt en wat wel en wat niet de rol is van eventuele nieuwe partners.  Over het contact met de beide families kunt u iets opnemen in het ouderschapsplan. U kunt regelen wat u in uw situatie van belang vindt voor de opvoeding van uw kinderen. Het is zinvol ook af te spreken wanneer u met elkaar bespreekt of het ouderschapsplan moet worden bijgesteld. Omstandigheden veranderen, uw kinderen worden ouder, schoolsituaties veranderen. Het is belangrijk om regelmatig met elkaar te bespreken of het ouderschapsplan nog voldoet.

Het ouderschapsplan of het echtscheidingsverzoekschrift moet ook vermelden op welke manier de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan zal na het opstellen mogelijk nog een of meerdere keren moeten worden gewijzigd. Wat nu een goede afspraak is, voldoet over een half jaar wellicht al niet meer.

Minderjarigenverhoor

Als u minderjarige  kinderen van 12 jaar of ouder hebt dan krijgen de kinderen in een echtscheidingsprocedure  de mogelijkheid  om hun mening te geven. Zij ontvangen een brief met daarin een datum waarop zij de rechter kunnen vertellen wat zij vinden. Vaak kan het voldoende zijn dat de kinderen een brief aan de rechter schrijven. Soms kan er zelfs gebeld worden.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Het maken van een ouderschapsplan is niet eenvoudig. Wellicht hebt u advies nodig over wat u allemaal kunt regelen. De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben een ruime ervaring met ouderschapsplannen en staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.