Een doolhof van regels, wij weten de weg.

De regels in de sociale zekerheid en van de sociale voorzieningen zijn ingewikkeld en voortdurend in beweging. Niet alleen als werknemer maar ook als werkgever kunt u hiermee te maken krijgen. Sociale verzekeringen zorgen ervoor dat als u (tijdelijk) geen salaris hebt u, als u aan de voorwaarden voldoet, aanspraak op een uitkering kunt maken. Voor sociale verzekeringen worden premies betaald. Tot de sociale verzekeringen behoren onder andere de WIA, WW, Ziektewet en de AOW. Voor sociale voorzieningen worden geen premies betaald en daartoe behoort onder andere de Wet Werk en Bijstand.

De advocaten van Brekelmans Van der Ven doen dagelijks zaken op deze rechtsgebieden. Wij staan u graag bij met advies en procederen zo nodig. Wij beschikken over eigen contacten met arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen en reintegratiedeskundigen die zo nodig bij uw zaak kunnen worden betrokken of die een second opinion kunnen geven.

U bent bij ons van harte welkom. U kunt bellen voor een kosteloos adviesgesprek of even langskomen voor het maken van een afspraak daarvoor. U behoeft niet op een spreekuur te komen. Wij geven u de tijd die nodig is.

Wij staan u graag bij in geval van onder andere:

  • het voeren van bezwaarprocedures bij bijvoorbeeld het UWV in zaken betreffend de WIA, de WW, de Ziektewet en bij de gemeente in zaken betreffend de Wet Werk en Bijstand;
  • het vragen van voorlopige voorzieningen;
  • het voeren van beroepsprocedures bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Ook met vragen over bijvoorbeeld kinderbijslag kunt u bij ons terecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Mattheussens of Cléo Cadot.