U doet waar u goed in bent: ondernemen. Wij regelen de rest.

Dagelijks krijgt u te maken met vragen van uiteenlopende strekking. Tijdig advies inwinnen kan juridische problemen later voorkomen. Zijn uw vragen internationaal, dan beschikken wij over een goede contacten met buitenlandse advocaten. Dat netwerk hebben wij natuurlijk in huis.

U kunt bij ons terecht voor:

  • het maken van overeenkomsten en de uitleg en nakoming daarvan; een goede overeenkomst is de basis voor het voorkomen van geschillen;
  • aansprakelijkstellingen ter zake onrechtmatige daad of het verweer daartegen;
  • verplichting tot schadevergoedingen;
  • het opstellen van algemene voorwaarden;
  • pand- en hypotheekrechten;
  • incasso’s en beslaglegging.

Vrijwel iedere ondernemer krijgt te maken met debiteuren die niet of niet tijdig betalen. Veel bedrijven wenden zich dan tot een incassobureau of een deurwaarder. Dat is helemaal niet nodig.

U kunt namelijk ook een incassoadvocaat in de arm nemen. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten en verzorgt het gehele incassotraject voor u. Van een eerste sommatie tot en met de tenuitvoerlegging van een eventueel vonnis.

Wij werken tegen vergelijkbare tarieven als deurwaarders en incassobureau’s. Omdat iedere organisatie anders is, kunt u bij ons maatwerkafspraken maken. Wij beschikken over eigen contacten met deurwaarders en informatieverstrekkers.

Zo blijft het gehele incassotraject in één hand. Alleen een advocaat kan immers verlof voor beslaglegging of een faillissement vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Teusink of Alex Mattheussens.