U staat er niet alleen voor!

In het strafrecht zijn de regels waaraan iedereen zich dient te houden vastgelegd. Als iemand zich niet aan deze regels houdt, dan is dat een strafbaar feit en kan het zo zijn dat deze persoon als verdachte voor de rechter moet verschijnen.

Tijdens het strafproces kan worden vastgesteld of een verdachte daadwerkelijk het strafbare feit heeft begaan. Als dat zo is dan kan een veroordeling volgen. Als u weet dat u wordt verdacht van een strafbaar feit, doet u er verstandig aan tijdig een advocaat te raadplegen.

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben ervaring in strafzaken en nemen deel aan de strafpiketregeling. Regelmatig worden zij toegevoegd door de rechtbank aan minderjarige verdachten. Ook staan zij regelmatig minderjarigen bij tijdens zittingen van het Openbaar Ministerie (bijvoorbeeld in het Veiligheidshuis te Bergen op Zoom), waarbij een parketsecretaris een voorstel voor afdoening van de strafzaak doet. Als de verdachte akkoord gaat en aan de voorwaarden voldoet, voorkomt hij daarmee dat zijn strafzaak voor de rechter wordt gebracht.

Wij verlenen bijstand in strafzaken waar het gaat om:

  • jeugdstrafrecht;
  • volwassenenstrafrecht;
  • economisch strafrecht;
  • ontnemingsvorderingen;
  • verkeersrecht, w.o. rijden onder invloed;
  • zittingen van het OM op bijvoorbeeld het Veiligheidshuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex Mattheussens.