Erkenning van een kind

Van een kind dat wordt geboren als de ouders met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben  is de man automatisch de wettelijke vader.  In andere gevallen kan de vader eerst het kind erkennen.  Het wettelijk vaderschap ontstaat door de erkenning van het kind. Door die erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.

Erkenning

Voor de erkenning – dat kan ook voor de geboorte – heeft de vader de toestemming van de moeder nodig. Is de moeder daartoe niet bereid dan kan aan de rechtbank om vervangende toestemming wordt verzocht. Voor zo een procedure is een advocaat noodzakelijk.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

In het geval dat de vader het kind niet wil erkennen maar de moeder toch wenst dat een wettelijk vaderschap ontstaat dan kan de moeder een verzoek bij de rechtbank indienen om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Het komt geregeld voor dat als vader het vaderschap ontkent de rechtbank een DNA-onderzoek gelast.

Een erkenning kan ook op verzoek van de moeder, de erkenner en het kind vernietigd worden maar alleen in geval van bijzondere in de wet genoemde omstandigheden.

Ontkenning vaderschap

Het vaderschap dat van rechtswege is ontstaan kan ook worden ontkend als de man stelt dat hij niet de biologische vader is. De vader dient hiertoe een verzoek bij de rechtbank in te dienen. Ook de moeder en het kind kunnen dit doen.

Voor alle procedures betreffend erkenning, vaststelling of ontkenning van het vaderschap is bijstand van een advocaat noodzakelijk. In de wet zijn voor die procedures verschillende termijnen vastgelegd waarmee rekening gehouden dient te worden.

De rechtbank zal een bijzonder curator – vaak een andere en gespecialiseerde advocaat – over het kind benoemen in procedures die gaan over de afstamming van een kind. Die bijzonder curator is in de procedure de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en dient de belangen van het kind te behartigen.

Informatie

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben veel ervaring met procedures over erkenning en treden op als bijzonder curator. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.