Adoptie

Voor het bij de rechtbank indienen van een verzoek tot adoptie hebt u bijstand van een advocaat nodig.  Door de adoptie wordt de familieband met de biologische ouders verbroken (tenzij het gaat om partneradoptie) en ontstaat er een nieuwe familierechtelijke band tussen het kind en de adoptieouder(s). Een verzoek tot adoptie kan op verzoek van twee personen gedaan worden, maar ook op verzoek van één persoon. Bij het adopteren van het kind van de eigen partner, ofwel stiefouderadoptie (een vorm van eenouderadoptie), kan het verzoek slechts worden gedaan indien de stiefouder ten minste 3 jaar aaneengesloten met de ouder heeft samengeleefd. Adoptie door ongehuwden, alleenstaanden en personen van een gelijk geslacht is mogelijk.

Voorwaarden voor adoptie

Voor de adoptie van een kind gelden verschillende voorwaarden.  Enkele voorwaarden zijn de volgende. Belangrijk is dat het kind niets meer van de biologische ouders te verwachten heeft. Verder moet er met het kind een leeftijdsverschil van 18 jaar bestaan en moet de adoptant het kind gedurende een jaar hebben verzorgd en opgevoed. Het kind moet op de dag van het indienen van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind ouder is dan 12 jaar, moet blijken dat deze geen bezwaren heeft tegen de adoptie.

De biologische ouders dienen niet langer het gezag over het kind te hebben en moeten geen bezwaren hebben tegen de adoptie. Aan zulke bezwaren kan de rechter voorbij gaan indien blijkt dat het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband hebben geleefd of dat het contact tussen de ouder en kind slechts schadelijk is voor het kind.

Wanneer een duomoeder een verzoek tot adoptie indient, gelden afwijkende eenvoudiger voorwaarden. Het verzoek kan al voor de geboorte van het kind worden ingediend. De adoptie wordt dan vrijwel onmiddellijk na de geboorte uitgesproken en heeft terugwerkende kracht. Er wordt geen termijn gesteld aan de duur van de samenleving met de moeder.

Informatie

De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben veel ervaring met adoptie. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.