Huurrecht/Vastgoed

Problemen met betrekking tot een onroerende zaak gaan vaak over de eigen woning. Er kunnen zich problemen voordoen bij de aankoop of de verkoop, er is sprake van verborgen gebreken of de andere partij komt verplichtingen niet na.

U kunt te maken krijgen met een geschil met uw verhuurder. Bijvoorbeeld indien u geconfronteerd wordt met achterstallig onderhoud, een opzegging van de huurovereenkomst of een huurverhoging waarin u zich niet in kunt vinden. Ook als verhuurder kunt u met deze zaken te maken krijgen. Er kan blijken van een gebrek aan het gehuurde, maar wat is eigenlijk een gebrek en wanneer dient de verhuurder dit te herstellen?

U kunt te maken krijgen met de overheid. Vaak gaat het dan om vragen die de directe omgeving betreffen. Bijvoorbeeld de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen. U krijgt te maken met vele regels en loketten.

Wij adviseren u graag. Zo nodig werken wij samen met notarissen, makelaars en andere deskundigen die tot ons netwerk behoren.

Wij staan u graag bij in geval van onder andere:

  • het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten;
  • het incasseren van huurachterstanden;
  • procedures tot ontbinding van huurovereenkomsten en ontruiming of het verweer daartegen;
  • geschillen over verborgen gebreken;
  • bezwaren en beroep tegen vergunningen afwijzingen daarvan of vrijstellingen;
  • het verweer tegen handhavingaanzeggingen;
  • procedures betreffende bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen om te mogen bouwen, subsidies en overige vergunningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Teusink of Cleo Cadot.