Verdeling van pensioen na echtscheiding

Bij een echtscheiding dienen u en uw ex-partner een regeling treffen voor het ouderdomspensioen.

Voor het ouderdomspensioen is de regeling dat de ex-partner recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen, te ontvangen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Deze aanspraak is er zowel bij een gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden tenzij dit expliciet in de huwelijkse voorwaarden is uitgesloten. Deze regeling wordt de standaardverevening genoemd die is opgenomen in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (WVP)

Het is niet verplicht om de wettelijke regeling te volgen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat van de verevening wordt afgezien waarbij ieder de eigen opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen behoudt of dat de andere echtgenoot geen recht heeft op de helft maar op een ander deel van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen.

De pensioenverevening regelt u door binnen twee jaar na de scheiding de verevening aan te vragen bij de pensioenuitvoerder. Hiervoor gebruikt u een speciaal aanvraagformulier. Bij iedere pensioenuitvoerder moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend. Het formulier kan door beide ex-echtgenoten worden ingevuld en ondertekend, maar ieder van de ex-partners kan de verevening ook alleen aanvragen als u de in de wet opgenomen standaardverevening wenst.

U dient ook afspraken te maken over de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen. Dit kan gereserveerd blijven voor de ex-partner in de vorm van bijzonder partnerpensioen maar er zijn ook andere mogelijkheden om dit te regelen.

De pensioenuitvoerder betaalt het verevende ouderdomspensioen na de pensionering van de partner die het pensioen heeft opgebouwd rechtstreeks uit aan u en uw ex-partner.

Indien de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd eerder  komt te overlijden dan stopt de betaling van het verevende ouderdomspensioen. Mogelijk bestaat er dan nog recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Indien de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd eerder komt te overlijden dan ontvangt degene die het pensioen heeft opgebouwd weer het volledige pensioen.

Conversie

U kunt ook voor conversie kiezen. Bij conversie wordt het aandeel van de ex-partner in het ouderdomspensioen van degene die het pensioen heeft opgebouwd met de waarde van het eventuele bijzonder nabestaandenpensioen, omgezet in een eigen ouderdomspensioenrecht ten behoeve van de andere ex-partner.

Dit betekent dat  bij overlijden van de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, het ouderdomspensioen niet  terugkeert naar degene die het pensioen heeft opgebouwd.
Verder kan de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd zelf een keuze maken wanneer het pensioen ingaat en het ouderdomspensioen is hoger omdat het  nabestaandenpensioen eraan toegevoegd is. Conversie heeft dus voordelen en nadelen en het kan zinvol zijn bij een groot verschil in leeftijd tussen de ex-partners.

Pensioenrechten in eigen beheer

Indien pensioen is opgebouwd in een eigen onderneming (in eigen beheer) dan is er de mogelijkheid om te verlangen dat het aandeel van de ex-echtgenoot in het pensioen wordt afgestort bij een verzekeringsmaatschappij. Dit hoeft op grond van de rechtspraak alleen als  de continuïteit van de onderneming daardoor niet in gevaar komt. Als u voor deze keuze komt te staan doet u er verstandig aan advies in te winnen van uw accountant en pensioenspecialist.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. De advocaten van Brekelmans Van der Ven staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.