Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure

Een echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Hierin wordt gevraagd om de echtscheiding uit te spreken omdat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Naast de echtscheiding kunnen nevenvoorzieningen worden gevraagd, zoals beslissingen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken betreffend de kinderen, een omgangsregeling of co-ouderschap, kinderalimentatie maar ook beslissingen over een partneralimentatie of de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Ouderschapsplan

Als er minderjarige kinderen zijn dan hoort u met elkaar een ouderschapsplan op te stellen en kan aan de rechtbank worden gevraagd om de inhoud van een ouderschapsplan op te nemen in de uitspraak.  Als u het onverhoopt niet volledig eens wordt over een ouderschapsplan dan kan de rechtbank in bepaalde omstandigheden worden gevraagd om het verzoek tot echtscheiding  toch in behandeling te nemen. Dit moet dan wel goed worden onderbouwd.

Convenant

Afspraken over de financiële gevolgen (zoals bijvoorbeeld over de woning, pensioenen, eventuele alimentatie) van een scheiding worden vaak vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. U kunt ervoor kiezen om dit  in echtscheidingsmediation met elkaar te bespreken. U kunt de rechtbank vragen om ook de inhoud van het echtscheidingsconvenant in de uitspraak op te nemen.

Een verzoekschrift tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend namens de beide echtgenoten als u het met elkaar eens bent of namens een van hen als u geen overeenstemming met elkaar hebt.

Als u het met elkaar eens bent dan kan de procedure in beginsel geheel schriftelijk verlopen en dan zal de rechtbank enige tijd na de indiening van het echtscheidingsverzoek de scheiding uitspreken. Deze uitspraak moet nog worden geregistreerd bij de gemeente waar u bent gehuwd. Als u in het buitenland bent gehuwd is dat de gemeente Den Haag. De gemeente maakte een latere vermelding van de echtscheiding op bij de huwelijksakte en die datum van latere vermelding is de datum van de echtscheiding.

Als u het niet met elkaar eens bent en een van de echtgenoten vraagt de scheiding dan wordt dit verzoek aan de andere echtgenoot betekend. Vervolgens krijgt de andere echtgenoot een uitstel om een verweerschrift in te dienen en eventueel een tegenverzoek te doen. De rechtbank zal dan na enige tijd een mondelinge behandeling bepalen. Tijdens die mondelinge behandeling worden alle geschilpunten besproken en toegelicht en daarna, vaak enkele weken later,  doet de rechtbank dan een uitspraak.

Hebt u kinderen van 12 jaar of ouder dan kan de procedure iets langer duren omdat de kinderen de mogelijkheid krijgen om aan de rechtbank te laten weten wat zij vinden van de voorgestelde zorgregeling. Dit gebeurt op een minderjarigenverhoor dat vaak geheel schriftelijk kan worden afgewikkeld.

Soms duurt het te lang voordat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan en moeten er op kortere termijn al beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld een kinder- of partneralimentatie, het verblijf van de kinderen, de omgangsregeling, het verblijf in de woning. U kunt dan aan de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Vaak worden deze voorlopige verzoeken binnen een termijn van enkele weken behandeld.

Informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. De advocaten van Brekelmans Van der Ven hebben een ruime ervaring met vaak complexe echtscheidingen en staan u graag te woord. U kunt ons bellen of een email sturen om een afspraak te maken. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. U kunt ook zonder afspraak langskomen op ons gratis spreekuur iedere woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.